Ultima modificare aduse portalului: 25 June 2024.
 

infopay

hcl

Hotarari CL

Aici puteti gasi toate hotararile emise de catre Consiliul Local. Sunt toate cele ce au primit aviz favorabil de la Prefectura Vaslui          Citeste mai departe

contabile

Contabilitate

Aici puteti gasi executiile bugetare, bugetele anuale, conturile de venituri si cheltuielia anuale precum si toate rectificarile bugetare lunare si trimestriale Citeste mai departe

hcl

Declaratii de avere

Aici puteti vizualiza declaratii de avere si interese ale membrilor CL si aparatul primarului                                                                                                 Citeste mai departe

Articole noi

 

1. Poduri, podete si aductiuni de apa

- conform ordonantei 7/01.2006

- finantare: Guvernul Romaniei

2. Scoala cu clasele I-IV

3. Gradinita

4. 2 km de drum pietruit care face legatura cu un drum judetean

5. Reabilitare Camin Cultural

- finantare: externa

6. Amenajare torent Dodesti

- constructia de baraje de colmatare,podete si ravene laterale

7. Asfaltarea drumului comunal Dodesti-Urdesti

8. Construire post politie

 

Administratia publica functioneaza in concordanta cu principiile autonomiei locale, descentralizarii, legalitatii si al consultarii cetatenilor cu privire la problemele locale.

Autonomia locala este un drept exercitat de consiliile locale si primari, de consiliile judetene, alese prin vot direct.

Primaria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este seful administratiei publice locale. Primarul reprezinta orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara sau strainatate.

Atributiile Primarului:

Primarul exercita urmatoarele atributii principale:

-       atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii:

o   indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil.

o   atributii privind desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului.

-       atributii referitoare la relatia cu consiliul local:

prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

o   prezinta la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

o   elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune spre aprobarea consiliului local.

-       atributii referitoare la bugetul local

o   exercita functia de ordonator principal de credite;

o   intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

o   initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;

o   verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât si a sediului secundar;

-       atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

o   coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

o   ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

o   ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile : educatie, servicii sociale, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, dezvoltare urbana, evidenta persoanelor, podurile si drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publics, servicii de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor, activitati de administratie social-comunitara, locuinte sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;

o   ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale;

o   numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

o   asigura elaborarea planurilor urbanistice, prevazute de lege, si le supune spre aprobare consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

o   emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;

o   asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si a gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Pentru exercitarea atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.

Administratia publica functioneaza in concordanta cu principiile autonomiei locale, descentralizarii, legalitatii si al consultarii cetatenilor cu privire la problemele locale.

Autonomia locala este un drept exercitat de consiliile locale si primari, de consiliile judetene, alese prin vot direct.

Primaria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este seful administratiei publice locale. Primarul reprezinta orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice din tara sau strainatate.

Atributiile Primarului:

Primarul exercita urmatoarele atributii principale:

·       atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii:

o   indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil.

o   atributii privind desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului.

·       atributii referitoare la relatia cu consiliul local:

prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

o   prezinta la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

o   elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune spre aprobarea consiliului local.

·       atributii referitoare la bugetul local

o   exercita functia de ordonator principal de credite;

o   intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

o   initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;

o   verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât si a sediului secundar;

·       atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

o   coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

o   ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

o   ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile : educatie, servicii sociale, sanatate, cultura, tineret, sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, dezvoltare urbana, evidenta persoanelor, podurile si drumurile publice, servicii comunitare de utilitate publics, servicii de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor, activitati de administratie social-comunitara, locuinte sociale, alte servicii publice, stabilite prin lege;

o   ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale;

o   numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

o   asigura elaborarea planurilor urbanistice, prevazute de lege, si le supune spre aprobare consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

o   emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;

o   asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si a gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Pentru exercitarea atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.

Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobat de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, având anexat contractul de management.

 Comunicat de presa incepere proiect

Comuna Dodesti, judetul Vaslui, reinfiintata in 2004, se intinde pe o suprafata de 2275 ha si are in componenta doua sate:

-       Dodesti

-       Urdesti

Comuna este situata in partea de sud-est a judetului Vaslui si are ca vecinatati urmatoarele comune:

-       nord- comuna Viisoara

-       sud - comuna Suletea

-       est - comuna Gagesti

-       vest- comuna Banca

Unitatile sociale si culturale care functioneaza pe teritoriul comunei noastre sunt:

-       Primaria

-       Scoala cu clasele I- IV Urdesti

-       Gradinita Urdesti

-       Scoala cu clasele I- IV Tamaseni

-       Scoala cu clasele I- VIII Dodesti

-       Gradinita Dodesti

-       Caminul cultural

-       Cabinetul medical individual uman

-       Biserica din satul Urdesti

-       Biserica din satul Tamaseni

-       Biserica din satul Dodesti

-       Agentia PTTR Dodesti

Drumul judetean DJ 244 in lungime de 12 km strabate comuna noastra si face legatura cu comunele Banca, Viisoara, Gagesti.

Locuitorii comunei sunt urmasii vechilor razesi, oameni gospodari, iubitori de pamant si de locurile unde s-au nascut. Populatia comunei a ajuns la un numar de 1858 locuitori, din care:

-       satul Dodesti- 1557 locuitori satul Urdesti - 301 locuitori

Contact

  • sat Dodesti, comuna Dodesti
    Vaslui, România
  • tel: 0235 433 118
    fax: 0235 433 118
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Dodesti

Comuna Dodesti, judetul Vaslui, reinfiintata in 2004, se intinde pe o suprafata de 2275 ha si are in componenta doua sate:

-       Dodesti

-       Urdesti

Citeste mai departe...

Harta Vaslui

harta_dodesti.gif

Scroll to top